Kelestarian

 

NEFIN Group tetap komited untuk terus mencipta masa depan yang berkesinambungan bagi semua pihak berkepentingan kami dan juga komuniti tempat kami beroperasi. Penyelesaian inovatif kami membolehkan rakan kongsi kami menggunakan elektrik tanpa karbon dan mengurangkan penggunaan tenaga mereka melalui penyelesaian “carbon neutral” kami. NEFIN percaya masa depan dunia adalah tanggungjawab semua orang dan berusaha untuk mentakrifkan semula batasan tenaga ke arah masa depan yang lestari.

Prinsip-prinsip Alam Sekitar, Sosial, dan Tadbir Urus (ESG) adalah teras kepada operasi NEFIN dan membantu memandu hala tuju syarikat dalam setiap aktiviti kami. Kami berhasrat untuk menjadi syarikat neutral karbon sepenuhnya sepenuhnya menjelang 2030.


Pendekatan Kelestarian Kami

Strategi kelestarian NEFIN Group menggunakan pendekatan bersepadu dan holistik untuk menangani 3 tonggak pembangunan lestari; persekitaran, masyarakat, dan pemerintahan.

Pendekatan kami:
Penilaian: Mengenal pasti dan menilai matriks kelestarian utama
Pelaksanaan: Analisis strategi dan penambahbaikan amalan operasi dan tadbir urus yang bersasar
Penilaian: Penilaian berkala, kemas kini dan tindakan susulan


Matlamat Pembangunan Lestari PBB

Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengutamakan 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) pada tahun 2015 untuk melindungi planet ini, dan memastikan semua orang menikmati keamanan dan kemakmuran menjelang 2030.

Di NEFIN, kami mengutamakan 8 SDG sebagai fokus utama kami yang membantu mencapai keseimbangan antara kelestarian sosial, ekonomi dan persekitaran.

Matlamat 3: Kesihatan Baik dan Kesejahteraan
Matlamat 4: Pendidikan Berkualiti
Matlamat 7: Tenaga Berpatutan dan Bersih
Matlamat 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur
Matlamat 11: Bandar dan Masyarakat Mampan
Matlamat 12: Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab
Matlamat 13: Tindakan Terhadap Iklim
Matlamat 17: Kerjasama demi Matlamat


NEFIN sentiasa mempertimbangkan kesan persekitaran dalam semua aspek operasi perniagaan kami. Kami menyedari betapa pentingnya pemeliharaan alam sekitar terhadap pertumbuhan jangka panjang syarikat. Oleh itu, kami komited untuk:


Keselamatan

- Mencapai tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang tinggi. Kami akan mematuhi prinsip bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja harus diberi pertimbangan pertama dan terpenting di tempat kerja. Tanggungjawab utama untuk memastikan keselamatan di tempat kerja dan di tempat belajar terletak pada setiap pekerja, yang diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan perundangan, menetapkan kod praktik profesional dan garis panduan Syarikat, dan untuk menggunakan akal dalam menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Alam Sekitar

- Mengurangkan kesan persekitaran dan memastikan kelestarian alam sekitar. Kami memastikan bahawa pekerja kami menyedari tanggungjawab terhadap persekitaran mereka dan mempunyai pengetahuan yang sesuai untuk mengambil tindakan untuk mengurangkan kesan persekitaran mereka. Dasar Pejabat Hijau kami mempromosikan pendekatan inovatif terhadap tindakan persekitaran di kalangan pekerja termasuk:

• memulihara dan mengitar semula seboleh-bolehnya melalui penggunaan amalan sederhana.
• berusaha sedaya upaya untuk menjimatkan air setiap hari.
• menjimatkan tenaga melalui penggunaan beberapa strategi yang mudah digunakan.
• mempertimbangkan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar ketika membeli bekalan pejabat dan bahan lain.
• mengadakan perjumpaan dengan sedikit kesan persekitaran dan mempromosikan pemuliharaan alam sekitar.

Pematuhan dengan Keperluan Alam Sekitar

- Mematuhi semua undang-undang, dan peraturan yang relevan, serta komitmen sukarela yang lain. Kami mematuhi Sistem Pengurusan Alam Sekitar ISO 14001 untuk mengurus kesan perkhidmatan dan proses kami dan meningkatkan prestasi persekitaran kami.

Kesedaran

- Mempromosikan budaya persekitaran dan kesedaran di kalangan kakitangan kami. Semua pekerja akan diberi pendidikan dan latihan berterusan mengenai pentingnya perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar.
- Selanjutnya, kami mengharapkan pekerja kami menetapkan sasaran dan objektif untuk memastikan pelaksanaan perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar. Langkah-langkah yang diambil oleh pekerja dan unit perniagaan secara aktif ditinjau oleh Jawatankuasa Kelestarian kami untuk mencapai peningkatan berterusan, sehingga menyumbang kepada pembangunan yang mampan.
- Bekerjasama dan mendorong pelanggan dan pembekal kami untuk meminimumkan jejak karbon mereka.


Kami memahami bahawa perlindungan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Oleh itu, kami komited untuk bekerja melalui dan dengan pekerja kami untuk menyumbang kepada perlindungan alam sekitar dalam aktiviti perniagaan kami. Komitmen ini disokong dan ditegakkan oleh Jawatankuasa Kelestarian kami.

 
 

NEFIN secara kolektif telah melaksanakan lebih daripada 300 Projek MW dari seluruh dunia. Melalui kaedah turnkey dalam portfolio kami, syarikat-syarikat global dan antarabangsa dapat melaksanakan proses perubahan menjadi penyumbang teknologi hijau.

 
 

Masa terbaik untuk memulakan perjalanan anda untuk berkecuali karbon adalah semalam. Hubungi kami dan kami dapat membantu anda mencari kaedah terbaik untuk mengimbangi pelepasan karbon anda.